Neurologopeda dziecięcy

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń językowych, które są wynikiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Specjalista dokonuje rozpoznania na podstawie wywiadu z rodzicami, dokumentacji medycznej, obserwacji zachowań komunikacyjnych dziecka oraz po przeprowadzeniu szczegółowego badania.

W diagnozie neurolopedycznej poddajemy ocenie m.in: budowę i funkcjonowanie aparatu mowy, dddychanie, napięcie mięśniowe okolicy oralnej, czynności i funkcje pokarmowe (połykanie, gryzienie, żucie), orientacyjne badanie słuchu oraz mowę czynną i bierną.

Kiedy udać się z dzieckiem do neurologopedy?