Psycholog

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

W naszym Centrum psycholog prowadzi terapię dobraną do indywidualnych potrzeb dziecka lub nastolatka tak, by pomóc mu zrozumieć i poradzić sobie z trudnymi dla niego sytuacjami. Celem terapii jest dotarcie do przyczyny pojawiającego się problemu oraz wytyczenie nowej ścieżki oddziaływań w efekcie, których problem będzie sukcesywnie malał lub całkowicie ustanie. W zależności od wieku pacjenta oraz specyfiki problemu sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub rozmowy.

Terapia poprzedzona jest konsultacją (od jednego do trzech spotkań). Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania w przedszkolu/szkole/domu.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie dziecka z terapeutą, podczas którego poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan terapii.

Problemy w jakich może pomóc terapia psychologiczna są różne w zależności od wieku dziecka i należą do nich między innymi: