Integracja Sensoryczna

Zakres usług

Diagnoza integracji sensorycznej:

Proces diagnozy składa się z kilku etapów:
Wywiad z rodzicem – terapeuta zadaje rodzicowi szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób i problemów zdrowotnych dziecka. Podczas pierwszego spotkania uzupełniany jest kwestionariusz sensomotoryczny oraz omawiane są problemy dziecka. Rodzic może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i dopytać o kwestie nurtujące go.
Praca z dzieckiem - obserwacja swobodnej i kierowanej zabawy, obserwacje kliniczne, specjalistyczne testy integracji sensorycznej.
Podsumowanie - omówienie z rodzicami wyników przeprowadzonych badań. Przekazanie dalszych zaleceń do pracy w domu i przedszkolu/szkole.

Terapia integracji sensorycznej:

Terapia Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego. Metoda skierowana jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych. W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne, z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Terapię SI bazuje na wcześniej przeprowadzonej diagnozie.