Terapia Ręki

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczać wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów, faktur materiałów ich różnicowania. Ćwiczenia w głównej mierze mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Etapem końcowym ma być umiejętność pisania.

Podczas diagnozy ręki przeprowadzona zostanie ocena: postawy ciała (ocenić czy występują wady postawy); ocenić stabilizację centralną, siłę mięśniową; sprawności ręki w tym zakres ruchomości rąk, symetrię ruchu, funkcje samoobsługowe ocenę wzorca grafomotorycznego.