Cennik

USŁUGA CZAS KOSZT
Konsultacja:
Logopedyczna
Psychologiczna
Fizjoterapeutyczna
Integracji Sensorycznej
1 x 60 minut 100 zł
Terapia Psychologiczna 1 x 55 minut 100 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 2 x 60 minut + omówienie diagnozy 300 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 1 x 55 minut
karnet 4 x 55 minut
90 zł
320 zł
Diagnoza logopedyczna 2 x 60 minut + omówienie diagnozy 200 zł
Terapia logopedyczna 1 x 55 minut
karnet 4 x 55 minut
90 zł
320 zł
Diagnoza Bilateralnej Integracji 100 minut + wydanie raportu w formie pisemnej 200 zł
Terapia Bilateralnej Integracji 1 x 45 minut
karnet 4 x 45 minut
80 zł
300 zł
Diagnoza łączona:
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
Diagnoza Bilateralnej Integracji
2 x 60 minut
omówienie diagnozy + wydanie raportu w formie pisemnej
400 zł
Terapia łączona:
Integracja Sensoryczna + Bilateralna Integracja
1 x 55 minut
4 x 55 minut
110 zł
400 zł
Terapia ręki 1 x 55 minut
karnet 4 x 55 minut
90 zł
320 zł
Terapia Wad Postawy 1 x 55 minut
karnet 4 x 55 minut
90 zł
320 zł
Terapia NeuroTaktylna 1 x 55 minut 110 zł