Cennik

USŁUGA CZAS KOSZT
Konsultacja/Pierwsze spotkanie:
Logopedyczna
Psychologiczna
Fizjoterapeutyczna
Integracji Sensorycznej
1 x 60 minut 160 zł
Terapia Psychologiczna 1 x 55 minut 130 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 2 x 60 minut + omówienie diagnozy 420 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 1 x 50 minut + omówienie zajęć
karnet 4 x 50 minut + omówienie zajęć
110 zł
400 zł
Diagnoza logopedyczna 60 minut + raport pisesmny i omówienie diagnozy 250 zł
Terapia logopedyczna 1 x 50 minut + omówienie zajęć
karnet 4 x 50 minut + omówienie zajęć
110 zł
400 zł
Diagnoza Neuroflow ATS 2 x 60 minut w tym omówienie diagnozy 320 zł
Dostęp do platformy Neuroflow 1 Etap (8-9 tygodni) 370 zł
Terapia Zintegrowana SI+Neuroflow 1 x 60 minut 130 zł
Diagnoza łączona:
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
+
Diagnoza Bilateralnej Integracji lub zalecenia z zakresu wybiórczości pokarmowej
3 x 60 minut
+ raport pisemny z zaleceniami i omówienie diagnozy
500 zł
Terapia zintegrowana w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta z wykorzystaniem metody:
- Terapii Czaszkowo/Krzyżowej
- MNRI® Terapii Neurotaktylnej
- SI
- Terapii Ręki
- Metody Butejki
- Bilateralnej Integracji
Terapia prowadzona przez Dominikę Igielski
Do 50 minut 130 zł
Fizjoterapia dzieci 1 x 50 minut + omówienie zajęć
karnet 4 x 50 minut + omówienie zajęć
110 zł
400 zł
Pisemna opinia dziecka w trakcie terapii 80 zł