Cennik

USŁUGA CZAS KOSZT
Konsultacja/Pierwsze spotkanie:
Logopedyczna
Psychologiczna
Fizjoterapeutyczna
Integracji Sensorycznej
1 x 60 minut 220 zł
Fizjoterapia dzieci i niemowląt NDT Bobath
Jednorazowa konsultacja
Terapia

1 x 60 minut
1 x 50 minut

220 zł
160 zł
Terapia Psychologiczna 1 x 55 minut 160 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 4 x 50 minut + raport pisemny 600 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 1 x 50 minut + omówienie zajęć
karnet 4 x 50 minut + omówienie zajęć
140 zł
520 zł
Diagnoza logopedyczna 2 x 60 minut + raport pisemny i omówienie diagnozy 380 zł
Terapia logopedyczna 1 x 50 minut z omówieniem zajęć
karnet 4 x 50 minut z omówieniem zajęć
140 zł
520 zł
Diagnoza Neuroflow ATS 2 x 60 minut w tym omówienie diagnozy 320 zł
Dostęp do platformy Neuroflow 1 Etap (8-9 tygodni) 370 zł
Terapia Zintegrowana SI+Neuroflow 1 x 60 minut 150 zł
Diagnoza łączona:
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
+
Diagnoza Bilateralnej Integracji lub zalecenia z zakresu wybiórczości pokarmowej
3 x 60 minut
+ raport pisemny z zaleceniami i omówienie diagnozy
700 zł
Terapia zintegrowana w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta z wykorzystaniem metody:
- Terapii Czaszkowo/Krzyżowej
- MNRI® Terapii Neurotaktylnej
- SI
- Terapii Ręki
- Metody Butejki
- Bilateralnej Integracji
- Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp
Do 50 minut 150 zł
Fizjoterapia dzieci 1 x 50 minut + omówienie zajęć
karnet 4 x 50 minut + omówienie zajęć
140 zł
520 zł
Pisemna opinia dziecka w trakcie terapii 100 zł
*ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO ODWOŁANIA ZAPLANOWANYCH ZAJĘĆ DO GODZINY 18:00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAJĘCIA. Brak odwołania lub odwołanie po tej godzinie skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty.