Neuroflow ATS

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Na podstawie diagnozy Neuroflow opracowywany jest indywidualny trening słuchowy. Trening Neuroflow jest treningiem aktywnym, co oznacza, że wymaga od dziecka koncentracji uwagi i świadomego wykonywania stawianych przed nim zadań.

Terapia ma charakter adaptacyjny – poziom trudności dostosowany jest do możliwości dziecka – i wraz z osiąganiem postępów – stopniowo wzrasta. Dzięki temu, oraz plastyczności ludzkiego mózgu, możliwe jest szybkie uzyskanie pozytywnych efektów i poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym.

Trening podzielony jest na trzy etapy – każdy trwa około 8-9 tygodni, przy założeniu, że trening odbywa się trzy razy w tygodniu. Ćwiczenia przeprowadzane są on-line na specjalnie przygotowanej platformie, dlatego istnieje możliwość częściowego przeprowadzenia terapii dziecka samodzielnie w domu. Każda sesja terapeutyczna trwa od 20 do 45 min (w zależności od możliwości dziecka). Terapię prowadzi certyfikowany terapeuta Neuroflow ATS, posiadający uprawnienia do pracy tą metodą.

Terapia pomocna jest gdy dziecko: