Kadra

Dominika Igielski

Pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, certyfikowana terapeutka Bilateralnej Integracji (BI), dyplomowany technik masażu, właściciel Centrum Rozwoju Dziecka KOŁYSANKA.

Studiowała na Uniwersytecie Papieskim (Nauki o Rodzinie – terapia zajęciowa) oraz na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej. Przez ostatnie lata pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i współpracowała z krakowskimi placówkami PROMITIS oraz MUDI, gdzie prowadziła terapię indywidualną.

Nasz Zespół

Bogumiła Wąchal

Logopeda

Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Logopedia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym. Prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej oraz zajęcia indywidualne.

W naszym centrum odpowiedzialna jest za terapię i diagnozę logopedyczną

Katarzyna Głodzik

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UMK na kierunku fizjoterapia.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując zarówno w publicznych jak i prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych. Na co dzień pracuje z dziećmi prowadząc diagnozę oraz terapię wad postawy, konsultacje fizjoterapeutyczne oraz diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej.

W centrum prowadzi diagnozę i terapię wad postawy, terapię zaburzeń integracji sensorycznej, konsultacje fizjoterapeutyczne, zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży.

Agnieszka Kozłowska

Psycholog

Psycholog, pedagog, logopeda, trener. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Psychologia Stosowana oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku Logopedia. Certyfikowany trener biznesu, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Certyfikowany praktyk NLP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie kliniczne zdobywała w dziennych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych dla placówek oświatowych, firm czy uczelni wyższych.

W naszym centrum odpowiedzialna jest za diagnozę i pomoc psychologiczną.

Patrycja Sądorowska

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej, Treningu Umiejętności Społecznych, terapii Integracji Sensorycznej, terapii ręki oraz zajęć ogólnorozwojowych. Praktykę zdobywała w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opieki dziennej.

Magdalena Mrożek

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.Studiowała na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach integracja sensoryczna oraz mediacje i negocjacje społeczne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako pedagog, wychowawca, animator.

Katarzyna Urbanik-Tyrak

Logopeda

Pedagog, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika Zdrowia oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: logopedia. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Logopedą jest od 2014 roku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii. Doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie wielu praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i przedszkolach. Przez ostanie lata pracowała jako logopeda w przedszkolu, w którym prowadziła profilaktyczne zajęcia grupowe oraz indywidualne terapie zaburzeń mowy i komunikacji, terapie wad wymowy. Wykonywała diagnozy logopedyczne i pedagogiczne oraz przeprowadzała konsultacje logopedyczne.

Wiktoria Merda

Terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku terapii zajęciowej (wydział rehabilitacji ruchowej). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk w szkołach, przedszkolach i fundacjach. Przez ostatnie lata pracowała jako instruktor aktywnej rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

Monika Salwach

Logopeda

Logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, filolog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako logopeda i nauczyciel. Pracowała w szkole integracyjnej, przedszkolach oraz w ośrodku zdrowia. Prowadzi zajęcia z zakresu terapii wad wymowy, zaburzeń połykania i oddychania, opóźnionego rozwoju mowy, wspomagania rozwoju dzieci szkolnych oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji.

W pracy wykorzystuje elementy integracji sensorycznej oraz metody krakowskiej. Bazuje na całościowym wspieraniu rozwoju dziecka, rozwijaniu indywidualnych zdolności, wzmacnianiu słabych stron. W trakcie zajęć wykorzystuje różnorodne zabawy, gry, materiały dydaktyczne, muzykę.