Kadra

fot. Barbara Bogacka

Dominika Igielski

Pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, terapeuta Bilateralnej Integracji (BI) oraz Terapii Czaszkowo-krzyżowej, certyfikowany instruktor metody Butejko, dyplomowany technik masażu, właściciel Centrum Rozwoju Dziecka KOŁYSANKA.

Studiowała na Uniwersytecie Papieskim (Nauki o Rodzinie – terapia zajęciowa) oraz na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej. Przez ostatnie lata pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i współpracowała z krakowskimi placówkami PROMITIS oraz MUDI, gdzie prowadziła terapię indywidualną.

Nasz Zespół

Patrycja Sądorowska

Psycholog, Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej, Treningu Umiejętności Społecznych, terapii Integracji Sensorycznej, terapii ręki oraz zajęć ogólnorozwojowych. Praktykę zdobywała w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opieki dziennej.

Julia Kwasigroch

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, animator sportu, w trakcie kształcenia na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Jako rehabilitant dziecięcy swoje doświadczenie zdobywała w Krakowskich przedszkolach, żłobkach i szpitalach. W swojej praktyce prowadziła również zajęcia ruchowe, które rozwijały u dzieci ogólną sprawność ruchową, prawidłową postawę ciała, a także umiejętności kontroli i płynności ruchów.

Na co dzień pracuje z noworodkami, niemowlętami i starszymi dziećmi, prowadząc diagnozę oraz terapię z zakresu fizjoterapii.

Agnieszka Kozłowska

Psycholog

Psycholog, pedagog, logopeda, trener. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Psychologia Stosowana oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku Logopedia. Certyfikowany trener biznesu, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Certyfikowany praktyk NLP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie kliniczne zdobywała w dziennych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych dla placówek oświatowych, firm czy uczelni wyższych.

W naszym centrum odpowiedzialna jest za diagnozę i pomoc psychologiczną.

Wiktoria Merda

Terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku terapii zajęciowej (wydział rehabilitacji ruchowej). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk w szkołach, przedszkolach i fundacjach. Przez ostatnie lata pracowała jako instruktor aktywnej rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

Agata Lach

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Psychologia o specjalnościach Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz Psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W trakcie studiów podyplomowych o kierunku Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach klinicznych m.in. psychiatrii wieku rozwojowego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz współpracując z pracownią rozwoju integralnego. Obecnie pracuje jako psycholog w szpitalu oraz w niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej.

W naszym centrum odpowiedzialna jest za diagnozę i pomoc psychologiczną.

Anita Buda

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Absolwentka krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha na kierunku Terapia Zajęciowa. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w przedszkolach, jak i również w szkołach z oddziałami integracyjnymi. Ponadto posiada doświadczenie w pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, placówkach opiekuńczo-leczniczych jak i domach pomocy społecznej.

Maria Wójcik

Magister fizjoterapii, terapeuta masażu tkanek głębokich

Przyszła absolwentka kursu Integracji Sensorycznej wg. Ayres, absolwentka Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w lokalnych centrach rehabilitacji oraz w krakowskich szpitalach.

Pracę z dziećmi zaczęła w ramach wolontariatu w fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom. Zajmuje się diagnozą oraz terapią wad postawy, w której wykorzystuje elementy integracji sensorycznej. Korektę wad postawy wspomaga technikami masażu tkanek głębokich, który wyrównuje napięcia mięśni, znacznie przyspieszając postępy w terapii.