Integracja Bilateralna

Integracja bilateralna jest metodą terapeutyczną, która ma za zadanie doskonalenie współpracy półkul mózgowych. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych, dzięki czemu dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała.

Integracja bilateralna jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyźnie góra-dół, przód-tył prawo-lewo. Dotyczy momentu, gdy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchowych. Program przeznaczony jest dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które mimo dobrego poziomu intelektualnego nie osiągają sukcesów w nauce, osób z trudnościami emocjonalnymi i/lub z zachowaniem, osób które chciałyby doskonalić swoją sprawność intelektualno-ruchową, sportowców oraz wszystkich pragnących utrzymać dobrą kondycję umysłu i ciała.

Terapia jest poprzedzona diagnozą, która polega na badaniu funkcji ruchowych za pomocą specjalistycznych testów. Na podstawie wyników tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Należy jednak pamiętać, że poprawa nie dotyczy wszystkich problemów. Terapia może przynieść poprawę w niektórych obszarach, w innych problemy mogą utrzymać się w zmniejszonym stopniu lub ich postęp może ulec spowolnieniu. Wszystko zależy od ilości i złożoności utrudnień z jakimi boryka się konkretny pacjent.

Program terapeutyczny metodą integracji bilateralnej poprawia u dzieci: